Kampanje: 25% rabatt på alle samtaler ut året 🎉

nettjordmor. logo

Svangerskap

Det du trenger å vite om å få en stor baby

Bilde av helsekort for gravide og målebånd

Nettjordmor er en digital samtaletjeneste for deg som ønsker privat jordmorveiledning. 
Artikkelen er skrevet av en av våre fagpersoner. Les mer om oss.

Som gravid er du som en svamp. Hormonene gjør deg sårbar og du vil jo ikke at noe skal være “unormalt”. Selvfølgelig ønsker du at både svangerskapet og fødselen skal gå komplikasjonsfritt. Å få vite at babyen kan være unormalt stor, er nok til å kjenne på en ubehagelig uro eller frykt, ikke minst med tanke på fødselen.

Men er en stor baby, eller høy fødselsvekt egentlig et problem?

Svaret på dette spørsmålet er, som alt annet, veldig nyansert. For mange vil det være viktig å snakke med en fagperson om en eventuell høy fødselsvekt, slik at du ikke behøver å bekymre deg unødvendig. En jordmor vil ønske seg litt bakgrunnsinformasjon om deg, før hun kartlegger situasjonen din grundig.

Hva er en normal fødselsvekt?

Det er en fordel om babyen er innenfor normal vekt ved fødsel. De aller fleste nyfødte babyer som er født til termin, ligger mellom 2500 g og 4500 g, og regnes som normalen. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser et gjennomsnitt på 3500 g i 2020. Kun 3 prosent veide mer enn 4500 g, og regnes som store babyer.

Høy fødselsvekt (over 4500 g) er gjerne forbundet med problemer ved forløsningen. Det kan være vanskelige skulderforløsninger, blødninger, skader i fødselskanalen, økt bruk av tang og sugekopp og oftere keisersnitt/keiserfødsel. Derfor følges det nøye med på babyens vekst underveis i graviditeten.

Men når det er sagt; babyens størrelse alene sier lite om hvordan fødselen din kommer til å bli.

Som gravid kan du bli skrekkslagen med tanke på å skulle føde en unormalt stor baby, spesielt om du vet at det er økt risiko i tillegg. Det kan være vanskelig nok å tenke på å skulle føde en baby som er forventet å ha helt vanlig størrelse. Men husk, dette er virkelig ikke svart/hvitt. Flere ulike variabler og muligheter, gjør at dette vil kunne lande helt fint.

Hvis du er usikker og trenger å prate med noen, kan du alltid booke en samtale hos oss.

Målebånd og ultralyd

God svangerskapskontroll skaper forutsigbarhet i fødsel. Fra svangerskapsuke 24 begynner jordmor å måle magen din når du er på svangerskapskontroll. Dette målet kalles et SF-mål (symfyse/ fundus), og måles fra toppen av lystbenet (symfysen) og til øverst på magen. Antall cm noteres på helsekortet hver gang, helt frem mot fødsel, og danner til slutt en kurve.

Du følger din egen kurve som er individuell for deg og din baby. Dersom magen vokser ut av kurven, blir du henvist til en ultralyd for en vektestimering. Det vil si, en beregning av hvor mye babyen antaes å veie. Det vurderes i sammenheng med forventet fødselstermin. Du følges opp over tid om nødvendig, for å finne ut om målet vil flate ut eller om tendensen fortsetter.

Målebånd og helsekort for gravide som viser symfyse - fundusmål

Det er verdt å vite at ultralyd ikke er fullstendig nøyaktig med tanke på vektestimering. En slik estimering kan avvike mellom ½ – 1 kg av barnets fødselsvekt. Husk at kun 3% er over normalvekt. Det betyr at mange som får beskjeden om at babyen er stor, faktisk ikke er det likevel.

Venter du en stor baby?

En jordmor vil alltid vurdere din situasjon ut ifra et helhetlig blikk på din individuelle helse. Har du et komplisert svangerskap, eller er du frisk? Noen tilstander eller sykdommer som diabetes, svangerskapsdiabetes, fedme, lavt stoffskifte og annet, er forbundet med at babyen kan forventes å bli stor.

I disse tilfellene vil du få tettere oppfølging gjennom svangerskapet, og under fødselen. Det er alltid et mål å forsøke å begrense påvirkningen den aktuelle tilstanden vil kunne ha på babyen din. En forventet høy fødselsvekt må likevel alltid sees i en sammenheng. Derfor er det fint for jordmor å ha en god oversikt over svangerskapet, eventuelle tidligere svangerskap og fødsler, helsesituasjon og genetikk.

En annen variabel som kan spille inn, er din og partnerens størrelse. I noen familier/slekter fødes også store barn helt uavhengig av foreldrenes størrelse. Genetisk store barn forekommer ofte uten at det er noe annet enn en normalvariant. Mennesker er ulike, også nyfødte.

Å føde et stort barn

Vit at de fleste kan føde helt normalt selv om babyen er forventet å ha høy fødselsvekt. Det legges en individuell fødeplan, og noen vil også få tilbud om igangsettelse eller anbefalt keiserfødsel. Du skal involveres i planleggingen av fødselen, og det er viktig at dine tanker og følelser rundt dette blir hørt og respektert. Er du usikker på dine rettigheter, eller trenger noen å sparre med, book en samtale med nettjordmor.

Som fødende med forventet stor baby, vil du ha nytte av alt det som er gunstig for enhver fødende, uansett babyens størrelse. Det gjelder bruk av tyngdekraft, bevegelse og oppreiste fødestillinger for å nevne noe. Alt du kan bidra med for å skape god plass i bekkenet, hjelpe babyen å rotere riktig nedover, skape effektive rier, gjør det lettere både for dere begge i fødsel. Tillit til deg selv, babyen, og jordmor/lege, er også en stor fordel. Husk at du føder lettere når du er avslappet og kan jobbe på lag med kroppen.

Fødselens framgang vurderes underveis av jordmor. Hun er trent på å vite hva som trengs til enhver tid, og vil gjøre tiltak om nødvendig. Det er noe du kan lene deg på, så du kan gjøre det du kan best og som kroppen din er forberedt på, føde babyen din. Du og dine fødselshjelpere vil optimalt fungere som et team i fødselen. Bruk denne mulighetene for alt det er verdt.

Det er også en stor fordel om du kan være litt i forkant. Når du er godt forberedt, kan du lettere gå inn i den berømte fødselsbobla og føde med tillit, på den gunstigste måten, også om babyen din skulle være litt større.

Trenger du å snakke med jordmor?

Nettjordmor er en digital videobasert samtaletjeneste for deg som ønsker jordmorveiledning rett fra ditt eget hjem.

Andre artikler skrevet av våre jordmødre: